DUTCH

Gaan Meta, Facebook, Instagram en WhatsApp weg uit Europa en dus weg uit Nederland?

In: DUTCH, marketing, newsletter

Als we de SEC filings mogen geloven bestaat dit risico. In deze blog houden we het even bij de feiten en laat ik je inzien hoe je toch online door kan als META er niet meer zou zijn. In Europa gaan we anders om met de privacy wetgeving dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Wij hebben in Nederland de AVG wetgeving, wat een variant is op de GDPR (General Data Protection Regulation).


Wat is nu het probleem?


Er komt waarschijnlijk een nieuwe Privacy Shield overeenkomst tussen Europa en de VS. Momenteel is deze er echter nog niet. Mocht deze er wel komen, dan zou in theorie META niet meer voldoen aan de regelgeving en zal hiermee niet meer actief kunnen zijn in Europa. Deze wetgeving zorgt voor veel onduidelijkheid, vooral buiten Europa. Wat wel en niet goed is en wat wel en niet mag is niet meer duidelijk voor iedereen. Een gevolg is dat steeds meer websites buiten de EU nu al niet meer zichtbaar zijn voor ons. Vooral kleinere organisaties, in bijvoorbeeld de VS, nemen het zekere voor het onzekere en blokkeren Europese website bezoekers. Op deze manier willen ze een claim voorkomen, want de Europese gebruiker kan geen gebruik maken van hun diensten.


10K document


Een 10K document is een indekdocument waarin investeerders hun risico’s moeten aangeven. Zo stelt de Amerikaanse overheid META verplicht om bij zijn SEC filings aan te geven wat eventuele risico's zijn en wat er mis kan gaan. Als META ga je dan natuurlijk alles wat ook maar een klein risico oplevert vermelden. Op deze manier kunnen zij altijd naar dit 10K document verwijzen, mochten ze in een situatie terecht komen waarin zij bijvoorbeeld door één van hun aandeelhouders ergens op worden aangesproken. Als ze bijvoorbeeld niet meer actief mogen zijn in Europa, dan kunnen ze laten weten dat dit in het 10K document is opgenomen en dan kan META er niet op aangekeken worden. Waar heel kleine organisaties het zekere voor het onzekere nemen en hun website sluiten voor Europese bezoekers, zet een Facebook het gewoon in hun 10K document.


Hoe zit het dan nu met de Privacy Shield en wat gebeurt er als die komt?

Als deze Privacy Shield wordt doorgezet in de vorm zoals het er nu ligt, is Facebook mijns inziens wel ons laatste probleem. Waar we wel een groot verschil gaan merken is de toegankelijkheid van websites. Mijn inschatting is dat weinig websites nog op het huidige niveau zullen werken en dus niet meer goed zullen functioneren. Het is dan niet dat de kabel van Europa naar Amerika daadwerkelijk doorgeknipt zal worden, maar zo zal het wel voelen. Honderduizenden stukjes software, en dus websites, zullen ineens niet meer werken.


Ik verwacht niet dat het zover zal komen en dat er een daadwerkelijke handhaving op die manier zal gaan plaatsvinden. Echter vind ik het wel jammer dat de EU ervoor kiest dit soort regelgeving alleen al op te zetten en hiermee niet meer zou kiezen voor de bewustwording van de gebruiker. Als gevolg van het opzetten van deze regelgeving hebben immers al veel kleine (vaak lokale) Amerikaanse websites het zekere voor het onzekere genomen en hun websites voor ons gesloten. Soms kom ik er één tegen en voel me dan behoorlijk beperkt in mijn vrijheid. Ik ben voor een vrij internet en niet een internet met beperkingen.


Wat doe je er aan?


Belangrijk is dat jij je niet afhankelijk maakt van dit soort platforms. Zorg er daarom voor dat het jouw eigen verkeer niet beperkt door je eigen email en sms lijst op te bouwen. Zo blijf je zelf in controle. Mocht momenteel het merendeel van jouw verkeer voortkomen uit een Facebook, TikTok of Google; ga dan eens bij jezelf te rade wat je moet doen als dat verkeer daadwerkelijk afgesloten gaat worden.

Meer strategische tips nodig? Schrijf je in voor mijn YouTube kanaal.

Onze Facebook groep voor eCommerce.

Lightspeed gratis proberen.

Sneller leads generen?

Mijn favoriete e-mail software (email mij even voor een gratis template als je een account aanmaakt).

Emercify Summit gemist? Nu niet meer!

Wil jij nog eens jouw website nagaan aan de hand van de checklist die ik voor jou heb samengesteld? Klik dan hier.

More from MessageBull
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to MessageBull.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.