webshop

Dalende omzet?

Omzet daling? Wat je er wél aan kan doen.
In: webshop, DUTCH, newsletter

Dalende omzet na de corona periode ? Iedereen overkomt het, althans bijna iedereen. Ook een Bol.com ziet een forse daling van maar liefst 7%. Maar wat Bol.com doet qua stijging of omzet zal jouw niet zoveel uitmaken, het gaat om je eigen webshop.

Een daling zie je vaak een (beetje) te laat. De eerste dagen dat je omzet daalt geef je het weer de schuld. Of een andere externe factor. Pas als de omzet daling écht zichtbaar begint te worden, ontstaat er een beetje paniek…

De omzetdaling die veel webshops nu doormaken komt vaak door verschillende factoren, eigenlijk is er nooit één oorzaak. Je kunt ze onderverdelen in interne en externe factoren. De externe factoren zijn bijvoorbeeld het sentiment bij de consument, inflatie etc. Hierop heb je weinig invloed.

Op de interne factoren heb je wel invloed, zoals de prijsbeleid, content, website snelheid etc. Hierop kan je wél anticiperen en dat is vaak eenvoudiger dan je denkt. Sterker nog ik ben van mening dat je je omzet kunt laten groeien met een investering van 1 a 2 uur per week. Zonder dat je extra marketing budget hoeft uit te geven, alleen je eigen agenda even anders indelen…

Ik heb een video training gemaakt, waarin je de eerste stappen eenvoudig kunt uitvoeren. Kosten? Volledig gratis. Aanmelden en direct starten kan je hier doen.

Als je de stappen in deze training volgt heb je al een goed begin gemaakt voor een betere basis, want alles begint bij de basis. De fundamenten voor een goede webshop zijn cruciaal, in mijn volgende braindump vertel ik je daar meer over.

More from MessageBull
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to MessageBull.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.